2003

In februari 2003 richt Harriëtte van Kuijk de eenmanszaak Tedas op. Tedas wil producten en diensten leveren op het gebied van Video over IP, op dat moment nog relatief onbekend in de veiligheidsmarkt waar zij zich op richt. Harriëtte is dan al sinds jaren actief als docent op de Politieacademie. Zij onderwijst daar observatiespecialisten van de politie in de toepassing van de nieuwste technieken op het gebied van telecommunicatie en operationele IT-infrastructuur. De aangedragen kennis op het gebied van (Video over) IP leidt tot een geheel nieuwe manier van werken.

2006

Na een aantal jaren is de eenmanszaak dermate succesvol dat op 1 januari 2006 Tedas BV wordt opgericht met als eigenaren Harriëtte van Kuijk en Alice Koers. Tedas richt zich op het leveren van IP-video systemen. Daaronder valt ook het ontwikkelen van software voor het verwerken van camerabeelden: de Tedas View Systems. Het begint met InterroView, de eerste digitale verhoorkamer in Nederland, MarView volgt, een intelligent camerasysteem voor de offshore en CareView voor de extramurale zorg waar bewoners van aanleunwoningen gevolgd kunnen worden door een centralist.

2009

In 2009 wint Tedas de Safety & Security Award met OV-View: live videobeelden vanuit het openbaar vervoer. Al snel komt Tedas in contact met BouWatch, een dochter van Visser Assen, leverancier van bouwplaatsmaterialen. Er is behoefte aan een vernieuwende manier van bouw-plaatsbeveiliging. Tedas helpt BouWatch met het ontwikkelen van de inmiddels welbekende masten en levert de dienst waarmee de meldkamer van BouWatch de camerabeelden kan ontvangen en distribueren. Het wordt een eclatant succes! IP-technologie maakt steeds meer mogelijk. De wens ontstaat om de netwerken van de diverse politieregio’s (26 stuks in die tijd) met elkaar te koppelen, maar wel met behoud van de regie over het eigen netwerk. De eerste klant is een samenwerkingsverband tussen de zes zuidelijke regio’s, voor wie Tedas het eerste Politienetwerk in Nederland host. Meerdere netwerken volgen.

2010

In 2010 introduceert Tedas het koppelvlak. Dit draait redundant over twee datacenters in Amsterdam vanuit ruimten voorzien van passende beveiligingsmaatregelen. In deze private AM-IX kunnen de regio’s gestructureerd samenwerken. Dit is het begin van het eerste landelijke netwerk. LiveView (een koppeling tussen private en openbare meldkamers) en HeliView (het transporteren van videobeelden vanuit helikopters) optimaliseren het gebruik ervan.

2014

Gaandeweg ontwikkelt zich een vergaarbak aan sensorinformatie, waardoor de noodzaak ontstaat om al deze data te kunnen verwerken tot bruikbare informatie. Tedas start in nauwe samenwerking met de Politie de ontwikkeling van Uniscope. Als in 2014 de Amerikaanse President Obama de Nuclear Security Summit (NSS) in Nederland bezoekt, krijgt Uniscope zijn vuurdoop en slaagt met vlag en wimpel. Het succes is dermate groot dat dit platform direct wordt getransformeerd van een tijdelijke oplossing voor de NSS naar een permanent onderdeel van de veiligheidsketen in Nederland. Inmiddels zijn zo’n 30.000 sensoren ingevoerd die gekoppeld zijn aan 10.000+ gebruikers. Naast Politie Nederland wordt Uniscope inmiddels ook ingezet bij diverse Defensieonderdelen en in de Meldkamer Noord-Nederland, een samenwerking van de veiligheidsregio’s Groningen, Friesland en Drenthe. Uniscope heeft de potentie om de datainfrastructuur te vormen van de Nederlandse overheid.

2019

In 2019 begint Tedas met de ontwikkeling van Bastion. Dit is een modulaire architectuur voor de veilige verwerking van informatie. De architectuur is gebaseerd op diverse beveiligingsprotocollen van de Overheid. Dit maakt het mogelijk op de informatie beschikbaar te stellen waar en wanneer deze nodig is, ook in bijzondere en soms heimelijke omstandigheden.