Fusion Complete Clarity

Command and Control systemen voorzien de alarmcentrale en de betrokken mensen in het veld van informatie om beslissingen te kunnen nemen voor de operationele acties. Problemen die bij traditionele systemen nog altijd veel voorkomen zijn een gebrekkige communicatie en interactie tussen informatiebronnen en -ontvangers, een overkill van nutteloze data en een vertraagde dataoverdracht door gebrek aan bandbreedte of capaciteit.

Met Fusion biedt Tedas u oplossingen waarmee u het command and control proces robuust, veilig en snel kunt inrichten. Met de maximale communicatiekracht!

Fusion maakt gebruik van bestaande (realtime) informatiebronnen zoals video, audio, GPS en kaartinformatie. Een geografische informatie systeem (GIS) bundelt de data. Het GIS geeft de informatie en objecten een positie op de kaart. Compleet, gedetailleerd en overzichtelijk. Alle gebruikers werken samen vanuit een betrouwbaar realtime algemeen gemeenschappelijk operationeel beeld.

Het bijzondere van Fusion zit in de speciale systeemsoftware
die de verschillende bedrijfssystemen en applicaties onderling verbindt. Ongeacht welk systeem of applicatie u en uw partners gebruiken: Fusion is leveranciersonafhankelijk. Een belangrijk onderdeel is het geavanceerde rechtensysteem. Dat maakt het mogelijk om zowel op tactisch als operationeel niveau te bepalen – apart van elkaar – tot welke informatie een gebruiker toegang krijgt.

Fusion

Elke verandering in beeld

Binnen Fusion kunt u als gebruiker de informatie zelf categoriseren en rollen en autorisaties toekennen. Hiervoor werkt Fusion met meerdere lagen die u zelf definieert en die herkenbaar zijn aan hun kleur. Op basis van metadata – specifieke functies en kenmerken  die u zelf kunt invoeren – worden de objecten getoond. Zodra er  een wijziging plaatsvindt in één van de metadata is deze verandering direct zichtbaar op de verschillende kaartlagen. Met andere woorden: Fusion toont altijd de realtime status van alle betrokken en relevante personen en objecten.

Zodra er iets verandert in de situatie is dat meteen zichtbaar op de kaart

Waarom Fusion

Betere en efficiëntere communicatie, door een eenduidig beeld

Doeltreffendere acties, door  algemeen operationeel beeld

Efficiëntere processen,
door systeemintegratie

Naadloos te integreren in bestaande authenticatiesystemen

Eenvoudig schaalbaar: toevoegen van hardware voor meer capaciteit

Fusion applicaties

Het Fusion platform bestaat uit verschillende onderdelen met daarbij horende applicaties. De applicaties maken het mogelijk om de sensoren te beheren, toe te voegen en weer te geven.

Lees meer

Slimme functionaliteiten

Het weergeven van positie, live video en sensoren, maar ook het indelen van de data in kaartlagen…

Lees meer