Positie

Het Fusion platform registreert en distribueert de positiegegevens van personen, objecten en/of voertuigen en presenteert deze vervolgens op een kaart via Fusion GIS.

Live video

Diverse videobronnen worden weergegeven in één applicatie. Hierbij valt te denken aan vaste CCTV camera’s, mobiele camera’s of bodycamera’s. Beelden kunnen direct uit een camera of uit een ander (management)systeem geladen worden. Koppeling met een camera, LiveView of meldkamersysteem is ook mogelijk

Sensoren

Fusion brengt diverse sensoren samen binnen het systeem. Dit kunnen GPS trackers, camera’s, alarm-systemen, diverse andere sensoren en alarmgevers zijn. Fusion verenigt deze bronnen, binnen één platform. Sensorgegevens van verschillende systemen worden zo eenduidig en overzichtelijk gepresenteerd. Daarnaast zorgt Fusion voor de optimale uitwisseling tussen reeds bestaande systemen.

Kaart lagen

Sensoren en trackers worden gegroepeerd in verschillende thematische kaartlagen. Deze kaartlagen worden samengesteld op basis van metadata (beschrijvende eigenschappen, zoals bijvoorbeeld de organisatorische eenheid).Naast deze thematische lagen beschikt Fusion GIS over de mogelijkheid tot het weergeven van dynamische kaartlagen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld weer, verkeer, bezoekersdichtheid en allerlei andere dynamische gegevens.

Tekenlaag

Het is mogelijk om bestaande gedetailleerde tekeningen in Fusion GIS te laden. CAD-tekeningen van (festival)terreinen, routes en aanvalsplannen zijn hierdoor eenvoudiger te presenteren. Zo krijgen alle betrokkenen een (nog meer) gedetailleerd beeld, waarbij posities gerelateerd worden aan tijdelijke objecten zoals bijvoorbeeld tenten en wegafsluitingen. Naast het inladen van tekenlagen uit externe systemen kan er ook een nieuwe tekenlaag direct vanuit Fusion GIS gemaakt worden. Deze laag kan vervolgens direct gedeeld worden met alle andere betrokkenen.

Rechtensysteem

Fusion beschikt over een geavanceerd rechtensysteem. Dit maakt het mogelijk om gebruikers op verschillende niveaus rechten toe te wijzen, zodat iedere gebruiker alleen te zien krijgt waar zij/hij recht op heeft.

Alarmering

Fusion integreert diverse alarmgevers en alarm-systemen, dit kan een paniekknop zijn van een personal tracker, inbraakdetectie of kentekenherkenning-systemen (ANPR). Het systeem ontvangt en distribueert alarmmeldingen binnen het gehele platform en kan deze presenteren in Fusion GIS of escaleren naar een extern systeem.