Fusion applicaties

Het Fusion platform bestaat uit verschillende onderdelen met daarbij horende applicaties. De applicaties maken het mogelijk om de sensoren te beheren, toe te voegen en weer te geven.

  • Geographical Information System (GIS)
  • Managment Application (MA)
  • Software Development Kit (SDK)

Geographical
Information System (GIS)

Het GIS geeft alle informatiebronnen visueel en realtime weer op de kaart. De gebruikers kunnen alle informatie zelf categoriseren en rollen en autorisaties toekennen. Hiervoor maakt het GIS gebruik van meerdere lagen die de gebruikers zelf kunnen indelen en herkenbaar zijn aan hun kleuren. De objecten worden getoond op basis van metadata: specifieke functies en kenmerken die de gebruikers en beheerders zelf toevoegen. Bij een wijziging in de metadata is de verandering direct zichtbaar op de kaart.

Managment
Application (MA)

De management applicatie maakt het mogelijk om Fusion compleet te beheren. Onder dit beheer valt het toevoegen, wijzigen of aanpassen van gebruikers, apparaten, metadata-eigenschappen. In de Management Applicatie zijn overzichten beschikbaar van de apparaten, gebruikers, rollen en eigenschappen die geëxporteerd kunnen worden.

Software
Development Kit (SDK)

De Software Development Kit maakt het voor partijen zoals bijvoorbeeld fabrikanten en leveranciers van sensoren en systemen mogelijk om te koppelen met het Fusion platform. Uiteraard kunt u deze integratie ook door Tedas laten verzorgen.