Het command & control platform

Een gezamenlijk realtime platform voor meldkamers die individuele systemen samenbrengt zodat u zich kan focussen op het beheersen van de situatie.

Lees meer

Casus: Uniscope in 2 minuten

Fusion wordt Uniscope genoemd voor de landelijke meldkamers. Voor de operationele commandovoering is het essentieel om te beschikken over het realtime totaaloverzicht. Dit blijkt in de praktijk nog regelmatig moeizaam te verlopen. De verschillende organisaties en locaties maken dan gebruik van hun eigen systemen en applicaties die niet of gebrekkig met elkaar communiceren. Met Uniscope is dit probleem uit de wereld.

Uniscope in 2 minuten

Het gebruik van Fusion verbeterde de communicatie

Voordelen

Gemeenschappelijk beeld

Fusion voegt diverse functioneel uiteenlopende systemen en applicaties samen. Het delen en uitwisselen van diverse GIS applicaties, GPS trackers, audio- en videobronnen is daarbij van zelfsprekend. Door deze informatie te bundelen ontstaat er een compleet en gedetailleerd realtime gemeenschappelijk beeld.

Fusion verbindt verschillende bedrijfssystemen en applicaties die anders niet met elkaar zouden communiceren

Contact