Gemeenten

Gemeenten krijgen steeds meer politietaken toebedeeld. De bewaking van de openbare orde en veiligheid verschuift van de politie in de richting van de Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA). Voor een effectief optreden is realtime inzicht in de posities van de BOA’s – onderling en ten opzichte van een kritieke situatie – van vitaal belang. Naast de structurele bewaking van orde en veiligheid zijn gemeenten hier ook verantwoordelijk voor tijdens evenementen als festivals, kermissen, optochten, enzovoort. Tedas biedt de systemen, de applicaties, de producten en de consultancy om dit efficiënt en betrouwbaar te organiseren.