Uniscope Functionaliteiten

play icon. One of set web iconsPositie
Het Uniscope platform registreert en distribueert de positiegegevens van personen, objecten en/of voertuigen en presenteert deze vervolgens op een kaart via Uniscope GIS.


play icon. One of set web iconsLive video
Diverse videobronnen worden weergegeven in één applicatie. Hierbij valt te denken aan vaste CCTV camera’s, mobiele camera’s of bodycamera’s. Beelden kunnen direct uit een camera of uit een ander  (management)systeem geladen worden. Koppeling met een camera, LiveView of meldkamersysteem is ook mogelijk.

play icon. One of set web iconsSensoren
Uniscope brengt diverse sensoren samen binnen het systeem. Dit kunnen GPS trackers, camera’s, alarmsystemen, diverse andere sensoren en alarmgevers zijn. Uniscope verenigt deze bronnen, binnen één platform. Sensorgegevens van verschillende systemen worden zo eenduidig en overzichtelijk gepresenteerd. Daarnaast zorgt Uniscope voor de optimale uitwisseling tussen reeds bestaande systemen.

Kaartlagen
play icon. One of set web iconsSensoren en trackers worden gegroepeerd in verschillende thematische kaartlagen. Deze kaartlagen worden samengesteld op basis van metadata (beschrijvende eigenschappen, zoals bijvoorbeeld de organisatorische eenheid).Naast deze thematische lagen beschikt Uniscope GIS over de mogelijkheid tot het weergeven van dynamische kaartlagen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld weer, verkeer, bezoekersdichtheid en allerlei andere dynamische gegevens.

play icon. One of set web iconsTekenlaag
Het is mogelijk om bestaande gedetailleerde tekeningen in Uniscope GIS te laden. CAD-tekeningen van (festival)terreinen, routes en aanvalsplannen zijn hierdoor eenvoudiger te presenteren. Zo krijgen alle betrokkenen een (nog meer) gedetailleerd beeld, waarbij posities gerelateerd worden aan tijdelijke objecten zoals bijvoorbeeld tenten en wegafsluitingen.

Naast het inladen van tekenlagen uit externe systemen kan er ook een nieuwe tekenlaag direct vanuit Uniscope GIS gemaakt worden. Deze laag kan vervolgens direct gedeeld worden met alle andere betrokkenen.

play icon. One of set web iconsRechtensysteem
Uniscope beschikt over een geavanceerd rechtensysteem. Dit maakt het mogelijk om gebruikers op verschillende niveaus rechten toe te wijzen, zodat iedere gebruiker alleen te zien krijgt waar zij/hij recht op heeft. Standaard integreert Uniscope met uw bestaande Active Directory of LDAP systeem.

play icon. One of set web iconsAlarmering
Uniscope integreert diverse alarmgevers en alarmsystemen, dit kan een paniekknop zijn van een personal tracker, inbraakdetectie of kentekenherkenningsystemen (ANPR). Het systeem ontvangt en distribueert alarmmeldingen binnen het gehele platform en kan deze presenteren in Uniscope GIS of escaleren naar een extern systeem.

Wilt u meer weten over Uniscope? We helpen u graag verder.
Bel ons even op 0575 575 725 of mail naar info@tedas.nl

Contactformulier