Uniscope – Complete Clarity

Command and Control systemen voorzien de alarmcentrale en de betrokken mensen in het veld van informatie om beslissingen te kunnen nemen voor de operationele acties. Problemen die bij traditionele systemen nog altijd veel voorkomen zijn een gebrekkige communicatie en interactie tussen informatiebronnen en -ontvangers, een overkill van nutteloze data en een vertraagde dataoverdracht door gebrek aan bandbreedte of capaciteit. Met Uniscope biedt Tedas u oplossingen waarmee u het command and control proces robuust, veilig en snel kunt inrichten. Met de maximale communicatiekracht!

Uniscope maakt gebruik van bestaande (realtime) informatiebronnen zoals video, audio, GPS en kaartinformatie. Een geografische informatie systeem (GIS) bundelt de data. Het GIS geeft de informatie en objecten een positie op de kaart. Compleet, gedetailleerd en overzichtelijk. Alle gebruikers werken samen vanuit een betrouwbaar realtime algemeen gemeenschappelijk operationeel beeld.

Het bijzondere van Uniscope zit in de speciale systeemsoftware die de verschillende bedrijfssystemen en applicaties onderling verbindt. Ongeacht welk systeem of applicatie u en uw partners gebruiken: Uniscope is leveranciersonafhankelijk. Een belangrijk onderdeel is het geavanceerde rechtensysteem. Dat maakt het mogelijk om zowel op tactisch als operationeel niveau te bepalen – apart van elkaar – tot welke informatie een gebruiker toegang krijgt.

Elke verandering in beeld

Binnen Uniscope  kunt u als gebruiker de informatie zelf categoriseren en rollen en autorisaties toekennen. Hiervoor werkt Uniscope met meerdere lagen die u zelf definieert en die herkenbaar zijn aan hun kleur. Op basis van metadata – specifieke functies en kenmerken die u zelf kunt invoeren – worden de objecten getoond. Zodra er een wijziging plaatsvindt in één van de metadata is deze verandering direct zichtbaar op de verschillende kaartlagen. Met andere woorden: Uniscope toont altijd de realtime status van alle betrokken en relevante personen en objecten

Uniscope_command_Control

Waarom Uniscope:

  • Betere en efficiëntere communicatie, door een eenduidig beeld
  • Doeltreffendere acties, door algemeen operationeel beeld
  • Efficiëntere processen, door systeemintegratie
  • Naadloos te integreren in bestaande authenticatiesystemen
  • Eenvoudig schaalbaar: toevoegen van hardware voor meer capaciteit

Uniscope Applicaties

Het Uniscope platform bestaat uit verschillende onderdelen met daarbij horende applicaties. De applicaties maken het mogelijk om de sensoren te beheren, toe te voegen en weer te geven.

  • Geographical Information System (GIS)
  • Management Application
  • Software Development Kit (SDK)
Lees meer »

Uniscope biedt slimme functionaliteiten.

Het weergeven van positie, live video en sensoren, maar
ook het indelen van de data in kaartlagen…

Lees meer »

Wilt u meer weten over Uniscope? We helpen u graag verder.
Bel ons even op 0575 575 725 of mail naar info@tedas.nl

Contactformulier