Loading...
Voor het efficiënter handhaven van de  veiligheid binnen een penitentiaire inrichting is onze Video Analyse Tooling (VAT) een bewezen oplossing. 

Camera’s worden ingezet als extra ogen.

De beelden kunnen met onze VAT vertaald worden naar bruikbare informatie en ondersteunen bij:

BriefCam

Een aantal toepassingen van BriefCam voor PI’s:

Situational awareness

Door het automatisch signaleren van bepaalde situaties kan personeel beter controleren en eventueel preventief ingrijpen. Dit kan zijn bij het overschrijden van het maximaal aantal personen in een gebied of ruimte, personen die ongeoorloofd met elkaar in contact komen en afstand tussen personen. Dit zijn zaken die BriefCam automatisch kan detecteren en signaleren. 

Gezichtsherkenning

Op basis van deze functionaliteit kan men detecteren of een persoon zich in een ruimte begeeft waar deze niet hoort te zijn. Er wordt een alert afgegeven, zodat  het personeel kan ingrijpen. Het is mogelijk om per individu aan te geven waar deze wel en niet mogen zijn en op welke tijdstippen, zodat er automatisch gesignaleerd wordt wanneer situatie afwijkt van hetgeen toegestaan is. 

Onderzoek na incidenten

Door de uitgebreide aantal zoekfilters , is het mogelijk om grote hoeveelheden videomateriaal razendsnel doorzoekbaar te maken. Daarnaast kan er vanuit verschillende camera posities uitgebreide analyse gedaan worden van een incident. Zo kan een gemarkeerde persoon van camera tot camera gevolgd worden en kunnen situaties en voorwerpen gedetecteerd worden, waardoor er een goed beeld van het incident ontstaat.  

Trendrapporten

Op basis van machine learning is het mogelijk om bepaalde trends te ontdekken en hierop te signaleren. Dit kunnen bepaalde loop patronen zijn, situaties tijdens bezoeken, situaties tussen gevangenen onderling etc. Op basis daarvan kan er beter gemonitord en gehandhaafd worden. 

Door de inzet van BriefCam zal er veel tijd bespaard worden bij de monitoring van gedetineerden door automatische detectie. 

Command&Control  

 Naast VAT biedt onze control applicatie Fusion ook een goede ondersteuning tijdens de dagelijkse operatie. Fusion is bedacht en ontwikkeld door Tedas en wordt ingezet bij o.ade landelijke meldkamers en bij de landelijke politie, zie hiervoor onderstaande casus 

 Met deze applicatie is het mogelijk om een live overzicht te hebben van het terrein, omgeving en alle personen en sensoren die zich daarbinnen bevinden. In het geval van een PI is het mogelijk om een plattegrond van de PI in de applicatie te laden om vervolgens personen, applicaties en sensoren te koppelen. Op het moment dat een persoon in een ruimte is waar hij niet hoort te zijn, kan dit door BriefCam gedetecteerd worden. Een melding en het betreffende camerabeeld verschijnen. Er is in één overzicht te zien waar het incident plaats vind (door de ingelezen kaart), om welk individu het gaat, welke collega’s in de buurt zijn, hoe deze uitgerust zijn, mogelijkheid om een bepaalde ruimte af te sluiten, etc. 

 Doordat het een onafhankelijke applicatie is, kunnen alle applicaties, sensoren en data gekoppeld worden binnen deze applicatie waardoor er één real time beeld ontstaat.

Met deze oplossing worden medewerkers optimaal ondersteund in het efficiënt en adequaat handhaven binnen een penitentiaire inrichting.

Casus: Uniscope in 2 minuten

Uniscope is de naam voor Fusion in de toepassing binnen meldkamers.. Voor de operationele beslissingen is het essentieel om te beschikken over het real time totaaloverzicht. Dit blijkt in de praktijk nog regelmatig moeizaam te verlopen, bijvoorbeeld doordat de verschillende applicaties eigen systemen gebruiken, niet met elkaar kunnen communiceren of doordat sensor informatie niet ontsloten kan worden.

Uniscope in 2 minuten
Contact