Bastion Markten

Het opsporings- en inlichtingen & veiligheidsdomein en Defensie

De organisaties in deze domeinen houden zich bezig met het beschermen van Nederland:

  • De Nationale Politie waakt over de straat, de Koninklijke Marechaussee over de staat;
  • De A- en MIVD leveren bescherming door tijdig dreigingen, internationale politieke ontwikkelingen en risico’s te onderkennen die niet direct zichtbaar zijn;
  • Defensie verdedigt ons grondgebied en onze economische belangen.

Wij helpen hen met onze kennis en producten hun taak zo goed als mogelijk uit te voeren. Op dit moment beschikt Tedas Bastion al over diverse grote klanten in deze domeinen waar al >10 jaar mee wordt samen gewerkt.

Leveranciers van vitale infrastructuur

Bepaalde processen zijn zo essentieel voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting leidt en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Deze processen vormen de Nederlandse vitale infrastructuur en zijn door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) geïnventariseerd. Leveranciers van deze infrastructuur zijn gehouden aan de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (WBNI).

Voorbeelden van vitale processen:

  • elektriciteit;
  • toegang tot internet;
  • drinkwater;
  • betalingsverkeer.
Naar Bastion
Naar Uniscope

Bastion

Dé autoriteit op het gebied van high-end/hightech informatietechnologie,
informatiebeveiliging en het ontwerpen, bouwen en beheren
van infrastructuren voor hoog gerubriceerde informatie.