Bastion Markten

Vitale infrastructuur

Bepaalde processen zijn zo essentieel voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring tot ernstige maatschappelijke ontwrichting leidt en een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Deze processen vormen de Nederlandse vitale infrastructuur en zijn door de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) geïnventariseerd. Leveranciers van deze infrastructuur zijn gehouden aan de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (WBNI).

Voorbeelden van vitale processen:

  • elektriciteit;
  • toegang tot internet;
  • drinkwater;
  • betalingsverkeer.
Naar Bastion
Naar Uniscope

Bastion

Dé autoriteit op het gebied van high-end/hightech informatietechnologie,
informatiebeveiliging en het ontwerpen, bouwen en beheren
van infrastructuren voor hoog gerubriceerde informatie.