Wat is Bastion Virtualisatie?

Met behulp van virtualisatie wordt infrastructuur automatisch uitgerold en geschaald voorzien van alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen. Hierdoor neemt de kans op (menselijke) fouten af en dit draagt bij aan de weerbaarheid van de volledige omgeving en een sterk verbeterde compliance aan wet- en regelgeving.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om werkplekken virtueel te ontsluiten vanuit de rekencentra. Doordat informatie in een dergelijk geval de zwaarbeveiligde rekencentra fysiek niet meer hoeft te verlaten neemt de kans op data lekkage als gevolg van compromittatie van de werkplekken sterk af.

Bastion bestaat uit 5 thema’s

Wat is bastion Architectuur?
Architectuur
Wat is Bastion Virtualisatie?
Virtualisatie
Wat is Bastion Connectiviteit?
Connectiviteit
Wat is Bastion Beveiliging?
Beveiliging
Wat is Bastion Monitoring?
Monitoring

Bastion

Dé autoriteit op het gebied van high-end/hightech informatietechnologie,
informatiebeveiliging en het ontwerpen, bouwen en beheren
van infrastructuren voor hoog gerubriceerde informatie.