Wat is Bastion Beveiliging?

Voor Tedas is zero trust een begrip waarbij ervan wordt uitgegaan dat er geen onderscheid is tussen de interne en externe (doorgaans internet) zijde van een infrastructuur. Dit houdt in dat alleen vertrouwd verkeer wordt toegestaan tussen servers/services onderling en tussen servers/services en clients. Daarnaast is het essentieel dat, voor zover dit technisch mogelijk en haalbaar is, elke toegestane verbinding is versleuteld. Het draagt bij aan het in stand houden van de exclusiviteit en integriteit van de informatie.

Mocht er een inbraak plaatsvinden aan de binnenzijde van de infrastructuur dan wordt een aanvaller geconfronteerd met zeer beperkte bewegingsvrijheid en volledige end-to-end versleutelde verkeersstromen. Dit maakt het aanzienlijk complexer om informatie in te winnen en op welke wijze dan ook verder te komen binnen het netwerk.

Een gelaagde verdediging op basis van meerdere beveiligingsmaatregelen zorgt er bovendien voor dat indien een aanvaller één of in sommige gevallen meerdere maatregel(en) weet uit te schakelen/te omzeilen een andere maatregel de exclusiviteit van de informatie in stand houdt.

Bastion bestaat uit 5 thema’s

Wat is bastion Architectuur?
Architectuur
Wat is Bastion Virtualisatie?
Virtualisatie
Wat is Bastion Connectiviteit?
Connectiviteit
Wat is Bastion Beveiliging?
Beveiliging
Wat is Bastion Monitoring?
Monitoring

Bastion

Dé autoriteit op het gebied van high-end/hightech informatietechnologie,
informatiebeveiliging en het ontwerpen, bouwen en beheren
van infrastructuren voor hoog gerubriceerde informatie.