Wat is Bastion Architectuur?

In een ideale wereld (en conform menig vigerend beveiligingsbeleid) is een infrastructuur niet of onder zeer strenge voorwaarden (beperkt) gekoppeld met het internet. Dat conflicteert steeds vaker met de alsmaar toenemende behoefte om informatie overal vandaan te kunnen ontvangen, te verrijken en/of te delen met gebruikers die zich niet op een locatie bevinden waar ze fysiek toegang hebben tot de infrastructuur of waar de vereiste beveiligingsmaatregelen (ongeacht of dit nu om organisatorische, bouwkundige of elektronische maatregelen gaat) niet kunnen worden gerealiseerd. Steeds meer organisaties worstelen met dit gegeven en zoeken naar manieren om toch veilig informatie te kunnen ontsluiten terwijl er een onmiskenbare toename is in de digitale dreiging.

De visie van Tedas voorziet in een gesegmenteerde zero trust omgeving waarbij men er van uit gaat dat er op enig moment een (poging tot) inbraak plaatsvindt. Een gebalanceerde set van maatregelen voorziet onder andere in defense in depth, uitgebreide (on)zichtbare detectiemogelijkheden en logcorrelatie over de segmenten heen waardoor er een reële kans is op detectie ruim voordat het beoogde doel van de inbraak wordt bereikt en beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van de vertrouwelijke informatie geborgd blijft.

Bastion bestaat uit 5 thema’s

Wat is bastion Architectuur?
Architectuur
Wat is Bastion Virtualisatie?
Virtualisatie
Wat is Bastion Connectiviteit?
Connectiviteit
Wat is Bastion Beveiliging?
Beveiliging
Wat is Bastion Monitoring?
Monitoring

Bastion

Dé autoriteit op het gebied van high-end/hightech informatietechnologie,
informatiebeveiliging en het ontwerpen, bouwen en beheren
van infrastructuren voor hoog gerubriceerde informatie.